slot maskinen leksak minecraft

Intro By: m/calzone442, music By: m/music (Dance Of The Pixies).
Kontakta Dysons akutnummer vid behov av service eller reparation.
Får endast användas i torra miljöer.
Denna Dyson-produkt får användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga om de övervakas eller anvisas av en ansvarig person som vet hur produkten används på ett säkert sätt och som förstår riskerna som användningen innebär.Om maskinen inte fungerar som den ska, har fått en kraftig stöt, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller fallit i vatten ska den inte användas.Nätsladden får inte sträckas eller spännas.Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan överinseende.Håll sladden på avstånd från gångstråk så att ingen går på den eller snubblar över den.MineCraft, rUST, aRK, conan Exiles, garrys'Mod, cS:1.6.I bruksanvisningen OCH PÅ verktyget, när du använder en elektrisk apparat ska du alltid följa vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de följande: varning, de här varningarna gäller maskinen och i förekommande fall, alla verktyg, tillbehör, laddare eller nätadaptrar.Maskinen får inte användas som leksak och särskild uppsikt är nödvändig när den används av barn eller nära barn.Minska risken FÖR brand, elektriska STÖTAR OCH personskador:. .Håll sladden på avstånd från uppvärmda ytor.Om elsladden är skadad måste den för spielautomaten simulering youtube undvikande av skada eller olyckshändelse bytas ut av Dyson, företagets representant eller annan yrkeskunnig person.
Tweet Me!: m/GamingWithJen instagram: m/gamingwithjen pat's Channel: m/popularmmos download super Pig Powered Slot Machine: m/projec.
Don't forget to subscribe if you want to see more videos.Kör inte över sladden.CS:Source, cS:GO, sAMP, mTA, aRMA3 7 Days to Die, killing Floor.SE, viktiga SÄkerhetsfÖreskrifter, innan DU ANVÄnder verktyget LÄS samtliga anvisningar OCH varningstexter.Använd inte en trasig sladd eller stickpropp.Barn bör förhindras att leka med maskinen.Ndning.r bara ske enligt beskrivningen i den.r bruksanvisningen.