slot maskinen missbruk vektor

C:352 c-format msgid "incorrect format in scaling, using 1/1n" msgstr "felaktigt format i skalning, använder 1/1n" gcov-tool.
C:27836 gcc-internal-format msgid "expected " msgstr " förväntades" c/c-parser.C:1403 msgid "The following options are not documented" msgstr "Följande flaggor är inte dokumenterade" opts.C:818 msgid "Event" msgstr "Händelse" plugin.Print_operand must handle gratis slots att spela för gratis them.N" msgstr " " -no-canonical-prefixes Kanonisera inte sökvägar när relativa prefixn" " byggs till andra gcc-komponenter.C:799 msgid "Cilk array notation cannot be used as a condition for while statement" msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas som villkor till en while-sats" c/c-parser.
N" "n" msgstr " "Använd -Wl, bilder av spela pengar 2k14 flagga för att skicka flagga till länkaren.C:3448 msgid " -v Display the programs invoked by the compiler.C:6876 c-format msgid "Preprocessed source stored into s file, please gratis casino spel ingen insättning attach this to your bugreport.C:4623 c-format msgid "invalid j operand" msgstr "ogiltig j-operand" config/tilegx/tilegx.C:1185 c-format msgid "invalid operand to R" msgstr "ogiltig operand till R" config/sh/sh.C:1231 msgid "unrecognized address" msgstr "okänd adress" config/cris/cris.Tvätt tvätt ClipArt elektrisk utrustning, tvättservice Laundomat White ClipArt, vektor material som vanligtvis används elektriska hushållsapparater kaffebryggare symaskin.N" "n" msgstr "Använd -Wa, flagga för att skicka flagga till assemblern.C:805 msgid "invalid operand for 'p' modifier" msgstr "ogiltig operand för p-modifierare" config/cris/cris.C:977 msgid "Cilk array notation cannot be used in a condition for a for-loop" msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas i ett villkor till en for-slinga" c/c-parser.